2021-09-28

AG437 INFORMACJA

Aptel Adam Pawlak spółka jawna z siedzibą w Białymstoku informuje, że czajnik elektryczny typ: GB/4706.1 GB/4706.19, kod EAN: 5907621813055, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, tj. wymagań w zakresie zabezpieczenia użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów